top of page

Trainingen stress of burn-out: Transport

Training A

Training B

Training C

Training D

In deze intensieve individuele training leert uw medewerker welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van fysieke en mentale klachten. Op mensgerichte wijze bespreken we mogelijke knelpunten. Uw medewerker stimuleren we uw medewerker om te kiezen voor gezond werkgedrag. Vaardigheden worden aangereikt om die stap naar vitaal werken ook daadwerkelijk te kunnen nemen.en .

- bewustworden van de eigen werkstijl
- leren herkennen van de risico's op fysieke en mentale (over)belasting
- invloed van stress op lichamelijke klachten
-
- .it individuele trainingstraject begeleiding  we uw medewerkers om een goede werkhouding aan te leren en maken we ze bewust van wat stress met hun lichaam doet. We stimuleren gezond werkgedrag  en het gezond omgaan met stress.
Voor uw medewerkers met fysieke en mentale werkgerelateerde klachten
Voor u als werkgever is het belangrijk dat uw medewerkers over een fit lichaam en heldere geest beschikken. Op deze manier kunnen uw mensen ook onder druk effectief en met plezier werken. Wij ondersteunen u bij de duurzame inzet van uw mensen.

bottom of page