top of page

Training Stresspreventie

ook onder druk effectief en met plezier werken

 

In deze training leren de deelnemers de eigen lichamelijke en geestelijke reacties op stress te herkennen, de zogenaamde " early warnings signals". Iedereen reageert immers anders op stress. Inzicht in de eigen reactiepatronen zorgt ervoor dat de deelnemers stressfactoren op het werk leren herkennen en op te lossen. Dit zorgt ervoor dat er ook onder druk, effectief en met plezier gewerkt kan worden.

Stresspreventie:
  • herkennen van de eigen "early warning signals" 

  • herkennen van stress factoren in het werk

  • leren omgaan met werkdruk

  • een goede balans tussen energiegevers en energienemers 

  • een goede balans tussen inspanning en ontspanning

  • driesporen-aanpak bij stress

  • effectieve communicatie


Mentale weerbaarheid vergroot werkplezier en prestaties

Welke training is geschikt voor u? 

bottom of page